Mưa sao băng

Mưa sao băngDưới đây là thông tin và thời gian diễn ra các trận mưa sao băng trong năm 2018. Thời gian đều được chuyển đổi thành giờ Việt Nam và có thể quan sát được ở Việt Nam.

Để quan sát mưa sao băng, bạn cần đi về những nơi tối, tránh xa ánh đèn thành phố, đảm bảo điều kiện thời tiết tốt, để mắt trong bóng tối 15 phút trước khi bắt đầu quan sát và không được nhìn vào các nguồn sáng nhân tạo khác trong quá trình quan sát.

Phần trên là bảng tóm tắt các thông tin cần biết về những trận mưa sao băng lớn trong năm, phần bên dưới là thông tin cụ thể và có liệt kê những trận mưa sao băng nhỏ không đáng chú ý.

Tên Thời gian
cực điểm
Quan sát vào Tần suất
(vệt/giờ)
Pha Mặt Trăng
Quadrandtid 05:00, 4/1 Sau nửa đêm 4/1 60 – 110 02/1: Trăng tròn
Lyrid 01:00, 23/4 Sau nửa đêm 23/4 20 23/4: Trăng thượng huyền
Eta Aquarid 14:00, 6/5 3 giờ sáng 6/5 50 8/5: Trăng hạ huyền
Delta Aquarid 16:00, 29/7 9 giờ tối 28/7
Sau nửa đêm 29/7
25 28/7: Trăng tròn
Perseid 03:00, 13/8 Sau nửa đêm 13/8 75 – 110 11/8: Trăng mới
Orionid 01:00, 21/10 Sau nửa đêm 21/10 20 24/10: Trăng tròn
Leonid 06:00, 18/11 Sau nửa đêm 18/11 20 23/11: Trăng tròn
Geminid 19:00, 14/12 9 giờ tối 13/12
Sau nửa đêm 14/12
100 – 120 15/12: Trăng thượng huyền

Pha Mặt Trăng tô màu xanh nghĩa là Mặt Trăng không xuất hiện hoặc lặn đi từ sớm, thích hợp để quan sát mưa sao băng; Pha Mặt Trăng tô màu cam nghĩa là Mặt Trăng xuất hiện trên bầu trời vào lúc quan sát mưa sao băng, ánh sáng của nó sẽ làm giảm bớt lượng sao băng quan sát được.

Tháng 1

Tâm điểm mưa sao băng Quadrantid nằm ở chòm sao Bootes, mọc lên bầu trời hướng đông bắc từ 3 giờ sáng ngày 4/1.
Tâm điểm mưa sao băng Quadrantid nằm ở chòm sao Bootes, mọc lên bầu trời hướng đông bắc từ 3 giờ sáng ngày 4/1.

Quadrantid.
Bài viết chi tiết

Ngay từ đầu năm, thiên nhiên đã dành cho chúng ta một trong ba cơn mưa sao băng lớn và đáng quan sát nhất trong năm. Mưa sao băng Quadrantid với tần suất từ 60 đến 110 vệt mỗi giờ vào lúc đạt cực đại. Mưa sao băng Quadrantid được tạo nên từ những bụi còn sót lại của tiểu hành tinh 2003 EH1 khi nó đi ngang Trái Đất và làm rơi rớt lại.

 

Bình luận

Sidebar